MULIGHEDER

Der er flere muligheder for at udnytte tagetagen til beboelse i forbindelse med udskiftning af tag. Kontakt os for en uddybning af de fem muligheder og en uvildig vurdering af jeres ejendoms potentiale.

Ved mulighed 2-5 indgåes aftale med udførende entreprenør efter fælles valg. Manzard ApS fungerer som rådgiver gennem hele processen.

1 Sælg tørreloft til Manzard ApS og få et nyt tag
I sælger tørreloft og loftrum til os og får eventuelt et nyt tag uden beregning. Alt efter beliggenhed og stand kan frasalget af tørrelofterne give mulighed for et overskud, der kan anvendes enten til yderligere renovering på ejendommen eller blive udbetalt som kontantbeløb.

 

2 Skift af tag og etablering af tagboliger til boligforeningens eget brug
Vi sørger for udskiftning af tag og den løbende rådgivning i forbindelse med etablering af tagboligerne. I er bygherre, står for den nødvendige finansiering, bestemmer indretning og materialevalg – og har mulighed for økonomisk gevinst ved videresalg af tagboligerne. Denne løsning indebærer en økonomisk risiko for foreningen.

3 Skift af tag og etablering af to-plans lejligheder
Som mulighed 2 – men her sammenlægger vi de øverste lejligheder med tagetagen. Det kræver de nuværende beboeres økonomiske tilsagn. Alternativt kan  foreningen belåne projektet, forberede tagetagen til udvidelse og færdiggøre to-plans lejlighederne på et senere tidspunkt.

Muligheder

Muligheder

4 Skift af tag og etablering af selvstændige lejligheder og to-plans lejligheder
Den største økonomiske værdi ligger i etablering af selvstændige tagboliger. En kombination kan derfor være et alternativ: Frasælg en del af tagetagen til selvstændige tagboliger – og brug resten af arealet til to-plans lejligheder i foreningens eget regi.

5 Skift af tag – med fremtidssikring
Vi indgår en aftale om udskiftning af ejendommens tag. Hvis I ønsker det, kan vi samtidig forberede tagetagen til en senere udvidelse til beboelse. I er bygherre og står for den nødvendige finansiering.