SÆLG TØRRELOFTET

Har i en uudnyttet tagetage som kan bruges til bolig? Så vend en dyr tagudskiftning til en indtægt for boligforeningen ved at sælge tørreloftet til Manzard.

Frasalg af tørreloft og loftrum er en økonomisk fordelagtig vej til at få istandsat den resterende del af ejendommen og øge de nuværende lejligheders værdi.

Ud over nyt tag kan frasalget dække udgifter til andre renoveringsarbejder. Beløbets størrelse afhænger af ejendommens beliggenhed og stand. Beløbet kan også udbetales kontant.

Eksempler på renovering: istandsættelse af facade eller trappe og trappeopgang, renovering af vinduer, etablering af elevator, cykelkælder eller vaskerum.

TRYGHED

I er i erfarne hænder hos Manzard ApS. Vi rådgiver og vejleder hele vejen - fra valg af løsning og fremlæggelse på generalforsamlingen til byggeriet står færdigt.

Efter vedtagelsen indhenter vi alle tilladelser fra myndigheder og planlægger arbejdet, så det giver flest fordele og færrest mulige gener for ejendom og beboere.

FLERE FORDELE

Etablering af tagboliger betyder:

  • Flere beboere til at dække fællesudgifterne
  • Et mindre varmeforbrug, da tagetagen får optimal isolering
  • Charme og mere liv til ejendommen med tagvinduer, tagaltaner eller terrasser
  • Bedre økonomi til at istansætte resten af ejendommen
  • Værd at vide for boligforeninger om frasalg af tørreloft og loftrum
  • Se hvilken tagtype du har